Innowacyjne rozwiązania poprawiajace bezpieczeństwo na drogach

Znaki LED

Znaki aktywne lokalizowane są wyłącznie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Nie zawsze możliwe jest zasilenie ich z sieci energetycznej. Zastosowanie diód LED ze względu na ich niewielki pobór mocy, w pełni umożliwia wykorzystanie zasilania energetycznego baterii słonecznych. Poza uzyskaniem niezależności systemu, rozwiązanie takie znakomicie upraszcza procedury formalno - prawne związane z uzyskaniem zgody na zainstalowanie przyłącza energetycznego.

W zależności od potrzeb zasilenie znaków aktywnych wykonuje się z jednego lub więcej modułów fotowoltaicznych o mocy 110W umieszczonych na konstrukcjach antywłamaniowych. Do gromadzenia energii elektrycznej stosowane są akumulatory 120Ah. Parametry energetyczne dobie-rane są tak, aby znak aktywny mógł działać przez 7-10 dni w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej. Od 2007 r. w niektórych urządzeniach stosowane jest zasilanie hybrydowe bazujące na energii odnawialnej. Montowane są panele fotowoltaiczne wraz z generatorem wiatrowym.

Kontakt

Dane rejestrowe:
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka

Adres kontaktowy:
Guzowatka 7b
05-252 Dąbróka
tel.       (22) 250 29 42
            (22) 250 23 56
            (22) 250 25 87
fax (22) 250 29 48
biuro@inzynieria-ruchu.pl

Projekt i wykonanie AddHeadCat

Copyright © 2008-2011 JD Inżynieria Ruchu