Innowacyjne rozwiązania poprawiajace bezpieczeństwo na drogach

Oświetlenie (SSOD)

Porównanie oświetlenia tradycyjnego z układem opartym
na zasadzie kontrastu dodatniego:

kontrast dodatni

Kontrast dodatni

oswietlenie od gory

Oswietlenie centralne od góry

Dotychczas oświetlenie przejść dla pieszych realizowane było na dwa sposoby. W obszarze zabudowanym głównie z latarni oświetlenia ulicznego, a poza obszarem zabudowanym z lamp umieszczanych w kasetonach znaków D-6 montowanych na wysięgnikach nad jezdnią.

Taki sposób oświetlenia sprawia, że miejsce przejścia przez jezdnię jest z reguły dobrze widoczne dla kierowców, natomiast sylwetka pieszego znajdującego się na przejściu pozostaje ciemna. Jest to efekt skierowania źródła światła do dołu, co powoduje, że światło po odbiciu się od sylwetki pieszego kierowane jest ku górze. Aby rozwiązanie takie spełniło swoją rolę konieczne jest bardzo silne oświetlenie tła wyróżniające ciemną sylwetkę z jasnego otoczenia. Zjawisko to nosi nazwę kontrastu ujemnego.

Alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań eliminującą omawiane wcześniej wady jest rozwiązanie oparte na zasadzie kontrastu dodatniego. Kontrast taki uzyskamy poprzez ustawienie źródła światła tak, by jak największa jego część po odbiciu od sylwetki pieszego kierowana była w stronę nadjeżdżającego pojazdu. Powoduje to wyodrębnienie jasno oświetlonej sylwetki z ciemnego tła.

Niezwykle istotnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę stosując tego typu rozwiązanie jest oświetlenie strefy oczekiwania pieszego oraz ustawienie lamp w taki sposób, by emitowane przez nie światło nie oślepiało kierowców jadących z naprzeciwka.

 

pobierz artykuł na ten temat

Kontakt

Dane rejestrowe:
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka

Adres kontaktowy:
Guzowatka 7b
05-252 Dąbróka
tel.       (22) 250 29 42
            (22) 250 23 56
            (22) 250 25 87
fax (22) 250 29 48
biuro@inzynieria-ruchu.pl

Projekt i wykonanie AddHeadCat

Copyright © 2008-2011 JD Inżynieria Ruchu