Innowacyjne rozwiązania poprawiajace bezpieczeństwo na drogach

Znaki LED

Ostrzegawcza tablica informacyjna

zastosowanie:
wymiar:
zastosowany materiał:

sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:
sterowanie:
dodatkowe informacje:

miejsca szczególnie niebezpieczne
2000mm x 1200mm
- fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
- diodowa lampa ostrzegawcza
bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
8W
12W
cała doba
pulsowanie lampy diodowej
multiwibrator
treść tablicy - w zależności od potrzeb

________________________________________________________________________________________

Znak aktywny U-3a

zastosowanie:
wymiar:
zastosowany materiał:
sposób zasilania:

pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:
sterowanie:

dodatkowe informacje:

łuki zakrętów, zmiana przebiegu pasów ruchu
600mm x 600mm
folia odblaskowa typu 2
bateria słoneczna, akumulator
lub przyłącze energetyczne
10W
12V
cała doba lub cykl zmierzchowy
"fala świetlna" w dowolnym rytmie częstotliwości,
sterownik mikroprocesorowy, opcjonalnie dodatkowo
wyłącznik zmierzchowy
pełna zgodność układów stosowanych w znakach; możliwość połączenia znaków w dowolnej kolejności bez zaburzenia efektu „fali świetlnej”

________________________________________________________________________________________

Znaki aktywne C-9 i U-5 / C-9 i U-6a

zastosowanie:
wymiar:

zastosowany materiał:
sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:

sterowanie:

rozdział pasów ruchu azyle dla pieszych
C-9: Ø600mm lub Ø800mm
U-5: 1000mm x 300mm / 780 x 500
folia odblaskowa typu 2
bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
10W
12V
cykl zmierzchowy lub całodobowy
naprzemienne pulsowanie obu znaków
w dowolnym rytmie częstotliwości
mikroprocesor, ewentualnie wyłacznik zmierzchowy.

________________________________________________________________________________________

Znak aktywny U-26

zastosowanie:
wymiar:
zastosowany materiał:

sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:

sterowanie:
dodatkowe informacje:

roboty drogowe - zamknięcie pasa ruchu
1200x2500mm
folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze

akumulator

12V
całodobowy
wyświetlanie informacji o zamknięciu pasa lub nakaz zmiany pasa oraz pulsowanie lamp ostrzegawczych
sterownik mikroprocesorowy
Tablica ostrzegawcza zbudowana jest na bazie diod LED, dzięki czemu znacznie ograniczono pobór energii. Wyposażona w akumulator 120 Ah jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 5 – 7 dni.

________________________________________________________________________________________

Активный дорожный знак U-21

 • применение: дорожные работы - ограничитель габаритов
 • размер: 250 мм x 1120 мм
 • используемый материал: - отражающая пленка типа 2 или 3
 • предупреждающий светодиод
 • питание: солнечная батарея, аккумулятор либо подключение электропитания
 • потребляемая мощность: 10 Вт
 • рабочее напряжение: 12 В
 • цикл работы: круглосуточно либо сумеречный цикл
 • способ работы: мигание светодиода

 • управление: 
микропроцессорный контроллер
 • дополнительная информация: полная совместимость систем, применяемых в дорожных знаках; возможность соединения знаков в произвольной последовательности без нарушения эффекта „световой волны”

________________________________________________________________________________________

Znaki aktywne D-6 sprzężone radiowo

zastosowanie:
wymiar:
zastosowany materiał:

sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
cykl pracy:
sposób pracy:


sterowanie:
dodatkowe informacje:

oznakowanie przejść dla pieszych
600x600 lub 900x900mm
folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze

baterie słoneczne
7,2W
12V
całodobowy
jednoczesne pulsowanie lamp ostrzegawczych na obu znakach po wejściu pieszego w zasięg działania detektora ruchu
mikroprocesor

________________________________________________________________________________________

Znak aktywny D-6 z lampami ostrzegawczymi

zastosowanie:
wymiar:
zastosowany materiał:

sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
cykl pracy:
sposób pracy:
sterowanie:

oznakowanie przejść dla pieszych
600x600 lub 900x900mm
folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze

baterie słoneczne

12V
całodobowy
pulsowanie lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6
mikroprocesor

________________________________________________________________________________________

Tablica z radarowym czujnikiem prędkości

zastosowanie:

wymiar:
zastosowany materiał:


sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:
sterowanie:
dodatkowe informacje:

miejsca szczególnie niebezpieczne, w pobliżu
np. przejść dla pieszych w rejonach szkół
1500mm x 2000 mm lub 1500mm x 1500mm
- fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
- diodowy wyświetlacz prędkości
- diodowy wyświetlacz napisu “ZWOLNIJ”
bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
maksymalnie 40W
12V
całodobowy
dynamiczny - wyświetlanie światłem ciągłym dozwolonej prędkości w sytuacji, kiedy nie jest ona przekroczona przez pojazd; po przekroczeniu prędkości przez pojazd - wyświetlanie pulsacyjne dozwolonej prędkości oraz wyświetlanie pulsacyjne napisu "ZWOLNIJ".
radar (pasmo K)
możliwość dołączenia urządzenia zliczającego ilość pojazdów, oraz urządzenia imitującego lampę błyskową fotoradaru

________________________________________________________________________________________

A-30 i T-18

zastosowanie:
wymiar:

zastosowany materiał:
sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:
sterowanie:

zmiana przebiegu pasów ruchu
A-30: L=1200mm
T-18: 1050mm x 1050mm
folia odblaskowa typu 2 lub 3
bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
40W
12V
zmierzchowy
pulsowanie obu znaków
multiwibrator

Kontakt

Dane rejestrowe:
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka

Adres kontaktowy:
Guzowatka 7b
05-252 Dąbróka
tel.       (22) 250 29 42
            (22) 250 23 56
            (22) 250 25 87
fax (22) 250 29 48
biuro@inzynieria-ruchu.pl

Projekt i wykonanie AddHeadCat

Copyright © 2008-2011 JD Inżynieria Ruchu