Kategorie
Brak kategorii

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.02.2023 roku, nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną:

JD INŻYNIERIA RUCHU prosta spółka akcyjna

(dopuszczalny skrót: JD INŻYNIERIA RUCHU p.s.a.)

Guzowatka 7b, 05‐252 Dąbrówka

NIP: 1251744589

REGON: 524436921

KRS: 0001018775

Zmianie uległ również numer konta bankowego.

Nowy numer: BNP Paribas Polska S.A. 77 1600 1462 1745 5739 0000 0001

Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 5841 – 58413 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami:

  1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).
  2. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
  3. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.