↵ Powrót do ofert

Asortyment oznakowania aktywnego oferowany przez naszą firmę opiera się właśnie na bazie diód elektroluminescencyjnych LED. Diody umieszczane są w obwodach drukowanych wykonanych z dwustronnych laminatów, posiadających metalizację otworów. Całość płytek zabezpieczona jest przed działaniem czynników atmosferycznych dzięki pokryciu ich zalewą epoksydową.

Dioda elektroluminescencyjna LED z uwagi na swoją budowę pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Przy znacznie mniejszym zużyciu prądu dioda, w porównaniu z klasyczną żarówką, emituje relatywnie silniejszą wiązkę światła. Z tego względu diody LED znalazły i znajdują nadal coraz szersze zastosowanie jako źródło światła w aktywnych znakach drogowych.