Innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Nasza Firma rozpoczęła działalność w dniu 27.III.1984 r.

Od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie na rynku oznakowania drogowego.

Od tego zaczynaliśmy:

Pierwsze zlecenia, to projekty organizacji ruchu na parkingach strzeżonych w Warszawie, rozmieszczenie stanowisk postojowych, dróg manewrowych, ekonomika wykorzystania terenu. Pierwsza praca w terenie – organizacja ruchu łącznie z wyznaczeniem stanowisk postojowych/ na giełdzie samochodowej na Bemowie. Pierwsze zadania eksploatacyjne – utrzymanie oznakowania ulic na terenie Zielonki, Kobyłki i Marek, a następnie Ząbek, Wołomina, Raszyna, Nieporętu, Legionowa, Sulejówka, Wesołej. Pierwsze wykonywane znaki – to renowacja wycofanych z ulic Warszawy starych znaków piaskowanie, malowanie farbami ftalowymi.

Pierwsze kontrakty dla Warszawy – serie renowacyjnych znaków.

Pierwsze znaki odblaskowe 1987 r.; wykonywane z zakupionych gotowych /wydrukowanych/ lic folii odblaskowej. Od roku 1987 następuje stopniowe przestawienie firmy głównie na zagadnienia produkcyjne. Po wdrożeniu nowoczesnych technologii: sitodruku, aplikacji, wytłoczeń mechanicznych, wzrasta dostawa znaków odblaskowych dla Warszawy, wykonywanych samodzielnie. Od 1992 r. firma jest jednym z głównych dostawców znaków dla Warszawy. Następuje również rozszerzenie dostaw na teren Polski: Ostrołęka, Tomaszów Maz., Starogard Gdański, Białystok, Konin, Kutno, Węgrów, Łódź.

Wybrane kontrakty

  • wymiana oznakowania drogowskazowego w rejonach Warszawy, na wylotach w kierunku Krakowa i Katowic,
  • ustawienie oznakowania informacyjnego o automatach telefonicznych na 500 km odcinku drogi Warszawa- Świecko,
  • oznakowanie przejść granicznych w Połowcach i Bobrowniach,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb Systemu Płatnych Parkingów Niestrzeżonych na terenie Warszawy,
  • współudział w realizacji i konserwacja elementów Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie /w tym wykonanie ok. 60 tys. elementów MSI,
  • wymiana oznakowania drogowskazowego na drogach krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
  • utrzymanie oznakowania aktywnego na drogach krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

Strategia działania firmy

Główny nacisk kładziemy na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Poszczycić możemy się tym ze jako pierwsi na rynku polskim w 1993 roku wprowadziliśmy do sprzedaży pełny asortyment znaków o podwójnie zagiętych narożach na całym obwodzie (bez osłabiających nacięć i przewężeń). Obecnie stało się to standardem na polskich drogach. Od roku 2000 rozpoczęliśmy produkcję oznakowania aktywnego konstruowanego na bazie diód elektroluminescencyjnych LED (ang. Light Emitting Diode). Stopniowo rozszerzyliśmy naszą ofertę handlową o takie elementy, jak znaki zmiennej treści, oznakowanie sterowane drogą radiową, programowalne tablice diodowe posiadające możliwość wyświetlania informacji w sposób dynamiczny, tablice z czujnikiem radarowym, informacyjne tablice z folii fluorescencyjnej z ostrzegawczymi lampami diodowymi, tablice ostrzegawcze stosowane przy robotach drogowych. Od 2007 roku oferujemy również Solarny System Oświetlenia Dróg – uniwersalny system oświetleniowy bazujący na energii odnawialnej.

Nagrody i certyfikaty