Kategorie
Brak kategorii

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 09.02.2023 roku, nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną:

JD INŻYNIERIA RUCHU prosta spółka akcyjna

(dopuszczalny skrót: JD INŻYNIERIA RUCHU p.s.a.)

Guzowatka 7b, 05‐252 Dąbrówka

NIP: 1251744589

REGON: 524436921

KRS: 0001018775

Zmianie uległ również numer konta bankowego.

Nowy numer: BNP Paribas Polska S.A. 77 1600 1462 1745 5739 0000 0001

Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 5841 – 58413 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi przepisami:

 1. Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).
 2. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
 3. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Kategorie
Systemy zasilania

Znaki LED – zasilanie

Znaki aktywne lokalizowane są wyłącznie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Nie zawsze możliwe jest zasilenie ich z sieci energetycznej. Zastosowanie diód LED ze względu na ich niewielki pobór mocy, w pełni umożliwia wykorzystanie zasilania energetycznego baterii słonecznych. Poza uzyskaniem niezależności systemu, rozwiązanie takie znakomicie upraszcza procedury formalnoprawne związane z uzyskaniem zgody na zainstalowanie przyłącza energetycznego.

W zależności od potrzeb zasilenie znaków aktywnych wykonuje się z jednego lub więcej modułów fotowoltaicznych o mocy 110W umieszczonych na konstrukcjach antywłamaniowych. Do gromadzenia energii elektrycznej stosowane są akumulatory 120Ah. Parametry energetyczne dobierane są tak, aby znak aktywny mógł działać przez 7-10 dni w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej. Od 2007 r. w niektórych urządzeniach stosowane jest zasilanie hybrydowe bazujące na energii odnawialnej. Montowane są panele fotowoltaiczne wraz z generatorem wiatrowym.

Kategorie
Rodzaje znaków

Znaki LED

Ostrzegawcza tablica informacyjna

zastosowanie:miejsca szczególnie niebezpieczne
wymiar:2000mm x 1200mm
zastosowany materiał:– fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
– diodowa lampa ostrzegawcza
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:8W
napięcie pracy:12W
okres pracy:cała doba
sposób pracy:pulsowanie lampy diodowej
sterowanie:multiwibrator
dodatkowe informacje:treść tablicy – w zależności od potrzeb

Znak aktywny U-3a

zastosowanie:łuki zakrętów, zmiana przebiegu pasów ruchu
wymiar:600mm x 600mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2
sposób zasilania:bateria słoneczna, akumulator
lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:10W
napięcie pracy:12V
okres pracy:cała doba lub cykl zmierzchowy
sposób pracy:„fala świetlna” w dowolnym rytmie częstotliwości
sterowanie:sterownik mikroprocesorowy, opcjonalnie dodatkowo
wyłącznik zmierzchowy
dodatkowe informacje:pełna zgodność układów stosowanych w znakach; możliwość połączenia znaków w dowolnej kolejności bez zaburzenia efektu „fali świetlnej”

Znaki aktywne C-9 i U-5 / C-9 i U-6a

zastosowanie:rozdział pasów ruchu azyle dla pieszych
wymiar:C-9: Ø600mm lub Ø800mm
U-5: 1000mm x 300mm / 780 x 500
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:10W
napięcie pracy:12V
okres pracy:cykl zmierzchowy lub całodobowy
sposób pracy:naprzemienne pulsowanie obu znaków
w dowolnym rytmie częstotliwości
sterowanie:mikroprocesor, ewentualnie wyłacznik zmierzchowy.

Znak aktywny U-26

zastosowanie:roboty drogowe – zamknięcie pasa ruchu
wymiar:1200x2500mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:akumulator
pobór mocy:12V
okres pracy:całodobowy
sposób pracy:wyświetlanie informacji o zamknięciu pasa lub nakaz zmiany pasa oraz pulsowanie lamp ostrzegawczych
sterowanie:sterownik mikroprocesorowy
dodatkowe informacje:Tablica ostrzegawcza zbudowana jest na bazie diod LED, dzięki czemu znacznie ograniczono pobór energii. Wyposażona w akumulator 120 Ah jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 5 – 7 dni.

Активный дорожный знак U-21

 • применение: дорожные работы – ограничитель габаритов
 • размер: 250 мм x 1120 мм
 • используемый материал: – отражающая пленка типа 2 или 3
 • предупреждающий светодиод
 • питание:солнечная батарея, аккумулятор либо подключение электропитания
 • потребляемая мощность: 10 Вт
 • рабочее напряжение: 12 В
 • цикл работы: круглосуточно либо сумеречный цикл
 • способ работы: мигание светодиода
 • управление: микропроцессорный контроллер
 • дополнительная информация: полная совместимость систем, применяемых в дорожных знаках; возможность соединения знаков в произвольной последовательности без нарушения эффекта „световой волны”

Znaki aktywne D-6 sprzężone radiowo

zastosowanie:oznakowanie przejść dla pieszych
wymiar:600×600 lub 900x900mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:baterie słoneczne
pobór mocy:7,2W
napięcie:12V
cykl pracy:całodobowy
sposób pracy:jednoczesne pulsowanie lamp ostrzegawczych na obu znakach po wejściu pieszego w zasięg działania detektora ruchu
sterowanie:mikroprocesor

Znak aktywny D-6 z lampami ostrzegawczymi

zastosowanie:oznakowanie przejść dla pieszych
wymiar:600×600 lub 900x900mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:baterie słoneczne
pobór mocy:12V
cykl pracy:całodobowy
sposób pracy:pulsowanie lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6
sterowanie:mikroprocesor

Tablica z radarowym czujnikiem prędkości

zastosowanie:miejsca szczególnie niebezpieczne, w pobliżu
np. przejść dla pieszych w rejonach szkół
wymiar:1500mm x 2000 mm lub 1500mm x 1500mm
zastosowany materiał:– fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
– diodowy wyświetlacz prędkości
– diodowy wyświetlacz napisu “ZWOLNIJ”
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
maksymalnie 40W
pobór mocy:12V
okres pracy:całodobowy
sposób pracy:dynamiczny – wyświetlanie światłem ciągłym dozwolonej prędkości w sytuacji, kiedy nie jest ona przekroczona przez pojazd; po przekroczeniu prędkości przez pojazd – wyświetlanie pulsacyjne dozwolonej prędkości oraz wyświetlanie pulsacyjne napisu „ZWOLNIJ”.
sterowanie:radar (pasmo K)
dodatkowe informacje:możliwość dołączenia urządzenia zliczającego ilość pojazdów, oraz urządzenia imitującego lampę błyskową fotoradaru

A-30 i T-18

zastosowanie:zmiana przebiegu pasów ruchu
wymiar:A-30: L=1200mm
T-18: 1050mm x 1050mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:40W
napięcie pracy:12V
okres pracy:zmierzchowy
sposób pracy:pulsowanie obu znaków
sterowanie:multiwibrator
Kategorie
Znaki LED

Znaki LED

Asortyment oznakowania aktywnego oferowany przez naszą firmę opiera się właśnie na bazie diód elektroluminescencyjnych LED. Diody umieszczane są w obwodach drukowanych wykonanych z dwustronnych laminatów, posiadających metalizację otworów. Całość płytek zabezpieczona jest przed działaniem czynników atmosferycznych dzięki pokryciu ich zalewą epoksydową.

Dioda elektroluminescencyjna LED z uwagi na swoją budowę pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Przy znacznie mniejszym zużyciu prądu dioda, w porównaniu z klasyczną żarówką, emituje relatywnie silniejszą wiązkę światła. Z tego względu diody LED znalazły i znajdują nadal coraz szersze zastosowanie jako źródło światła w aktywnych znakach drogowych.

Kategorie
Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu

W swoim asortymencie posiadamy wiele urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Poniżej prezentujemy wybrane elementy.

1. wygrodzenia dla pieszych
2. słupki wygrodzeniowe U-12b
3. słupki blokujące U-12c
4. pachołki drogowe
5. lampy ostrzegawcze
6. deski zastawowe U-20
7. prefabrykowane azyle dla pieszych
8. taśmy najezdniowe do oznakowania czasowego

Kategorie
Dodatkowe znaki szlaków rowerowych (R)

Dodatkowe znaki szlaków rowerowych (R)

Kategorie
Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami (AT) (BT)

Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami (AT) (BT)

Kategorie
Tabliczki do znaków drogowych (T)

Tabliczki do znaków drogowych (T)

Kategorie
Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi (G)

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi (G)

Kategorie
Znaki kierunku uzupełniające (F)

Znaki kierunku uzupełniające (F)