Kategorie
Systemy zasilania

Znaki LED – zasilanie

Znaki aktywne lokalizowane są wyłącznie w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Nie zawsze możliwe jest zasilenie ich z sieci energetycznej. Zastosowanie diód LED ze względu na ich niewielki pobór mocy, w pełni umożliwia wykorzystanie zasilania energetycznego baterii słonecznych. Poza uzyskaniem niezależności systemu, rozwiązanie takie znakomicie upraszcza procedury formalnoprawne związane z uzyskaniem zgody na zainstalowanie przyłącza energetycznego.

W zależności od potrzeb zasilenie znaków aktywnych wykonuje się z jednego lub więcej modułów fotowoltaicznych o mocy 110W umieszczonych na konstrukcjach antywłamaniowych. Do gromadzenia energii elektrycznej stosowane są akumulatory 120Ah. Parametry energetyczne dobierane są tak, aby znak aktywny mógł działać przez 7-10 dni w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej. Od 2007 r. w niektórych urządzeniach stosowane jest zasilanie hybrydowe bazujące na energii odnawialnej. Montowane są panele fotowoltaiczne wraz z generatorem wiatrowym.

Kategorie
Rodzaje znaków

Znaki LED

Ostrzegawcza tablica informacyjna

zastosowanie:miejsca szczególnie niebezpieczne
wymiar:2000mm x 1200mm
zastosowany materiał:– fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
– diodowa lampa ostrzegawcza
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:8W
napięcie pracy:12W
okres pracy:cała doba
sposób pracy:pulsowanie lampy diodowej
sterowanie:multiwibrator
dodatkowe informacje:treść tablicy – w zależności od potrzeb

Znak aktywny U-3a

zastosowanie:łuki zakrętów, zmiana przebiegu pasów ruchu
wymiar:600mm x 600mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2
sposób zasilania:bateria słoneczna, akumulator
lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:10W
napięcie pracy:12V
okres pracy:cała doba lub cykl zmierzchowy
sposób pracy:„fala świetlna” w dowolnym rytmie częstotliwości
sterowanie:sterownik mikroprocesorowy, opcjonalnie dodatkowo
wyłącznik zmierzchowy
dodatkowe informacje:pełna zgodność układów stosowanych w znakach; możliwość połączenia znaków w dowolnej kolejności bez zaburzenia efektu „fali świetlnej”

Znaki aktywne C-9 i U-5 / C-9 i U-6a

zastosowanie:rozdział pasów ruchu azyle dla pieszych
wymiar:C-9: Ø600mm lub Ø800mm
U-5: 1000mm x 300mm / 780 x 500
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:10W
napięcie pracy:12V
okres pracy:cykl zmierzchowy lub całodobowy
sposób pracy:naprzemienne pulsowanie obu znaków
w dowolnym rytmie częstotliwości
sterowanie:mikroprocesor, ewentualnie wyłacznik zmierzchowy.

Znak aktywny U-26

zastosowanie:roboty drogowe – zamknięcie pasa ruchu
wymiar:1200x2500mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:akumulator
pobór mocy:12V
okres pracy:całodobowy
sposób pracy:wyświetlanie informacji o zamknięciu pasa lub nakaz zmiany pasa oraz pulsowanie lamp ostrzegawczych
sterowanie:sterownik mikroprocesorowy
dodatkowe informacje:Tablica ostrzegawcza zbudowana jest na bazie diod LED, dzięki czemu znacznie ograniczono pobór energii. Wyposażona w akumulator 120 Ah jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 5 – 7 dni.

Активный дорожный знак U-21

 • применение: дорожные работы – ограничитель габаритов
 • размер: 250 мм x 1120 мм
 • используемый материал: – отражающая пленка типа 2 или 3
 • предупреждающий светодиод
 • питание:солнечная батарея, аккумулятор либо подключение электропитания
 • потребляемая мощность: 10 Вт
 • рабочее напряжение: 12 В
 • цикл работы: круглосуточно либо сумеречный цикл
 • способ работы: мигание светодиода
 • управление: микропроцессорный контроллер
 • дополнительная информация: полная совместимость систем, применяемых в дорожных знаках; возможность соединения знаков в произвольной последовательности без нарушения эффекта „световой волны”

Znaki aktywne D-6 sprzężone radiowo

zastosowanie:oznakowanie przejść dla pieszych
wymiar:600×600 lub 900x900mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:baterie słoneczne
pobór mocy:7,2W
napięcie:12V
cykl pracy:całodobowy
sposób pracy:jednoczesne pulsowanie lamp ostrzegawczych na obu znakach po wejściu pieszego w zasięg działania detektora ruchu
sterowanie:mikroprocesor

Znak aktywny D-6 z lampami ostrzegawczymi

zastosowanie:oznakowanie przejść dla pieszych
wymiar:600×600 lub 900x900mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze
sposób zasilania:baterie słoneczne
pobór mocy:12V
cykl pracy:całodobowy
sposób pracy:pulsowanie lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6
sterowanie:mikroprocesor

Tablica z radarowym czujnikiem prędkości

zastosowanie:miejsca szczególnie niebezpieczne, w pobliżu
np. przejść dla pieszych w rejonach szkół
wymiar:1500mm x 2000 mm lub 1500mm x 1500mm
zastosowany materiał:– fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3
– diodowy wyświetlacz prędkości
– diodowy wyświetlacz napisu “ZWOLNIJ”
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
maksymalnie 40W
pobór mocy:12V
okres pracy:całodobowy
sposób pracy:dynamiczny – wyświetlanie światłem ciągłym dozwolonej prędkości w sytuacji, kiedy nie jest ona przekroczona przez pojazd; po przekroczeniu prędkości przez pojazd – wyświetlanie pulsacyjne dozwolonej prędkości oraz wyświetlanie pulsacyjne napisu „ZWOLNIJ”.
sterowanie:radar (pasmo K)
dodatkowe informacje:możliwość dołączenia urządzenia zliczającego ilość pojazdów, oraz urządzenia imitującego lampę błyskową fotoradaru

A-30 i T-18

zastosowanie:zmiana przebiegu pasów ruchu
wymiar:A-30: L=1200mm
T-18: 1050mm x 1050mm
zastosowany materiał:folia odblaskowa typu 2 lub 3
sposób zasilania:bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
pobór mocy:40W
napięcie pracy:12V
okres pracy:zmierzchowy
sposób pracy:pulsowanie obu znaków
sterowanie:multiwibrator
Kategorie
Znaki LED

Znaki LED

Asortyment oznakowania aktywnego oferowany przez naszą firmę opiera się właśnie na bazie diód elektroluminescencyjnych LED. Diody umieszczane są w obwodach drukowanych wykonanych z dwustronnych laminatów, posiadających metalizację otworów. Całość płytek zabezpieczona jest przed działaniem czynników atmosferycznych dzięki pokryciu ich zalewą epoksydową.

Dioda elektroluminescencyjna LED z uwagi na swoją budowę pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej. Przy znacznie mniejszym zużyciu prądu dioda, w porównaniu z klasyczną żarówką, emituje relatywnie silniejszą wiązkę światła. Z tego względu diody LED znalazły i znajdują nadal coraz szersze zastosowanie jako źródło światła w aktywnych znakach drogowych.